The equestrian lifestyle community.

Back to feed

Ask Alexander Zetterman : Hej! Är det viktigt att ha hästintresserade föräldrar för att bli framgångsrik inom ridningen? Kan man lyckas även om man inte har eget stall? Tack!

Ask Alexander Zetterman : Hej! Är det viktigt att ha hästintresserade föräldrar för att bli framgångsrik inom ridningen? Kan man lyckas även om man inte har eget stall? Tack!
Absolut. Utan tvekan!